Home

Welcome to the Welsh Grain Forum

seeds-seaweed-smlThe Welsh grain forum is a community of growers, millers, bakers, maltsters, distillers, brewers, thatchers, researchers and friends who recognise the economic, environmental, nutritional and cultural benefits of developing a thriving national grain economy.

Take a look around, we have a list of members using or involved in Welsh grain

Get in touch if you’d like any further information


Croeso

Y Fforwm Grawn Gymraeg yn gymuned o dyfwyr, melinwyr, pobyddion, bragwyr, distyllwyr, towyr gwellt, ymchwilwyr a chyfeillion yw Fforwm Grawn Cymru sy’n cydnabod buddion economaidd, amgylcheddol, maethol a diwylliannol datblygu economi rawn genedlaethol ffyniannus.

Cymerwch gip o gwmpas – mae gennym restr aelodau sy’n defnyddio neu sy’n ymwneud â grawn Cymru. Dewch i gysylltiad os hoffech unrhyw wybodaeth bellach.